Urkorn

URKORN

Spelt er urkorn og regnes som opphavet til den moderne hveten. Det er gjort funn som tyder på at spelt har vært dyrket i Norden i minst 4500 år. Spelt betyr korn med skall fordi kornet ligger innpakket i agner også etter tresking. Derfor må vi avskalle kornet i en egen maskin før vi kan male det. Spelt er et supplement til vår vanlig kornsorter. 

Norsk spelt idag

IDAG

Idag dyrkes det ulike sorter med spelt, hvor av mange er krysset med moderne hvete for å øke avlingene og bakeevnen. Vi videreforedler kun norskdyrket Oberkulmer spelt som regnes som en opprinnelig ukrysset sort. Vi mener den har mer av de opprinnelige speltegenskapene inntakt. 

Næringsinnhold

NÆRINGSINNHOLD

Spelt inneholder omtrent det samme som hvete, men har et noe høyere proteininnhold og litt mer sporstoffer. Glutenet i spelt er svakere enn i hvete, derfor tåler mange spelt bedre enn vanlig hvete. De med glutenallergi kan ikke spise spelt. Vi maler kornet på en steinmølle dermed blir alle kornets bestandeler og næringstoffer med i melet.